Wanneer je minimaal 1.225 uur per jaar besteedt aan je onderneming kan je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek en de eerste drie jaar zelfs voor de aanvullende startersaftrek. Daarnaast kennen we dan ook nog eens de MKB-winstvrijstelling. Al deze kortingen cq vrijstellingen kunnen behoorlijk oplopen.

Let op: de voorwaarde van 1.225 uur geldt ook als je later in het jaar een onderneming gestart bent.

Uren die meetellen zijn o.a.: het uitvoeren van opdrachten van klanten; het bijhouden van de administratie; het werven van klanten; zakelijke trainingen/cursussen; onderhoud website, social media.