Soms. Niet alleen omdat de wet dat voorschrijft in sommige gevallen maar ook vanwege nuttige informatie voor de ondernemer zelf alsmede informatie voor derden zoals banken, investeerders, etc. Daarnaast kunnen er leveranciers zijn die zaken als kredietwaardigheid willen weten voordat zij leveren. Tevens is de jaarrekening een afdruk van de prestaties van afgelopen jaar/jaren en vormt de basis voor de toekomst, waardoor je beter en stringenter beslissingen kan nemen binnen je onderneming.